Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις

Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις  Παρακολούθησης
Η ολιστική συμμετοχή στο συνέδριο οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης κατηγορίας Ε που ισοδυναμεί με 2 ECVET European Credit system for Vocational Education & Training

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα του χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης που παρέχεται σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες, ισοδυναμεί και με 4 ώρες εξειδίκευσης για το edrive Avademy οι οποίες μπορούν να συμπληρώσουν τον κύκλο σπουδών (10 ωρών) όταν  δημιουργηθεί, ο οποίος θα οδηγήσει σε πιστοποίηση επάρκειας κατόπιν εξετάσεων!
..........................
Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Το ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το συνέδριο που περπάτησε μαζί με τα παιδιά στην πόλη

1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Οδική Ασφάλεια για τα Παιδιά! Το συνέδριο που περπάτησε μαζί με τα παιδιά στην πόλη. Γιατί...